-A A +A

KONTRAST

Oferta pracy dla pielęgniarek lub pielęgniarzy

Zakładki podstawowe

 

Nr Ref. Piel-1/2_2018

Warszawa, 24-10-2018

SZPZLO WARSZAWA-WAWER ZATRUDNI

osoby do pracy

na stanowisku pielęgniarskim

Wymagane :


- kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa rodzinnego,

- kurs specjalistyczny EKG,

- kurs specjalistyczny szczepień ochronnych i doświadczenie w szczepieniu dzieci,

- prawo jazdy kat. B

 

 

Mile widziane :

 

- kurs specjalistyczny spirometrii

- doświadczenie w pracy w ramach kontraktu z NFZ


 

ZAPEWNIAMY DOBRE WARUNKI FINANSOWE I STABILNE ZATRUDNIENIE

 

Bliższych informacji udzielamy od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00 – 15:30 pod nr tel. 22 59 00 932


Aplikacje, zawierające CV,

prosimy przesyłać do dnia 30-11-2018

na adres mailowy: kadry@zoz-wawer.waw.pl

lub na adres pocztowy 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

z dopiskiem Dział Kadr i Płac

Prosimy o dopisanie na ww. dokumentach następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. / Dz. U. z 2018 r., poz. 1000." 

 

 

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć