-A A +A

KONTRAST

Oferta pracy dla pielęgniarek lub pielęgniarzy o o specjalności chirurgicznej

Zakładki podstawowe

Nr Ref. Piel-1/3

Warszawa, 05-11-2018

 

SZPZLO WARSZAWA-WAWER ZATRUDNI

osoby na stanowisku pielęgniarskim

o specjalności chuirurgicznej

Wymagane :

  •  kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa chirurgicznego lub specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego

Mile widziane :

  • doświadczenie w pracy w ramach kontraktu  z NFZ

ZAPEWNIAMY DOBRE WARUNKI FINANSOWE I STABILNE ZATRUDNIENIE

 

Bliższych informacji udzielamy od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00 – 15:30 pod nr tel. 22 59 00 932

Aplikacje, zawierające CV,

 prosimy przesyłać do dnia 30-11-2018

na adres mailowy: kadry Warszawa @zoz-wawer.waw.pl

lub na adres pocztowy 04-564 ul. J. Strusia 4/8

z dopiskiem Dział Kadr i Płac

 

Prosimy o dopisanie na ww. dokumentach następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. / Dz. U. z 2018 r., poz. 1000."

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć