-A A +A

KONTRAST

Oferta pracy dla lekarzy PEDIATRÓW

Zakładki podstawowe

Nr Ref. Lek-1/02/2018

Warszawa, 24-10-2018

SZPZLO WARSZAWA-WAWER ZATRUDNI

Lekarzy specjalności

PEDIATRII

Wymagania:

- Wykształcenie: specjalizacja drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w zakresie w/w specjalizacji

- doświadczenie w pracy w ramach kontraktu z NFZ

 

ZAPEWNIAMY DOBRE WARUNKI FINANSOWE I STABILNE ZATRUDNIENIE

 

Bliższych informacji udzielamy od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00 – 15:30 pod nr tel. 22 59 00 932

 


Aplikacje, zawierające CV,

prosimy przesyłać do dnia 30-11-2018

na adres mailowy: kadry@zoz-wawer.waw.pl

lub na adres pocztowy 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

z dopiskiem Dział Kadr i Płac

 

Prosimy o dopisanie na ww. dokumentach następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. / Dz. U. z 2018 r., poz. 1000."


 

 

 

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć