-A A +A

KONTRAST

RODO

Organy zarządcze SZPZLO Warszawa Wawer

Zakładki podstawowe

Organy zrządcze
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszwa-Wawer
z siedzibą pod adresem : ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa
 
1. Organem założycielskim Zakładu jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Nadzór nad działalnością Zakładu w zakresie uregulowanym Ustawą sprawuje Prezydent. m. st. Warszawy
 
Organy Zakładu:
1. Dyrektor
2. Rada Społeczna Zakładu
___________________________________________________________________
Osoba uprawomocniona do reprezentowania Zakładu w kontaktach zewnętrznych oraz do występowania w obrocie prawnym:
Dyrektor lek. med. Maria Aleksandra Kąkol
W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni Zastępca Dyrektora ds. finansowo-księgowych lub pracownik przez niego upoważniony.
  • <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jest już czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<    | <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA jest  już czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<    | <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jest już czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<