-A A +A

KONTRAST

RODO

Organy zarządcze SZPZLO Warszawa Wawer

Zakładki podstawowe

Organy zrządcze
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszwa-Wawer
z siedzibą pod adresem : ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa
 
1. Organem założycielskim Zakładu jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Nadzór nad działalnością Zakładu w zakresie uregulowanym Ustawą sprawuje Prezydent. m. st. Warszawy
 
Organy Zakładu:
1. Dyrektor
2. Rada Społeczna Zakładu
___________________________________________________________________
Osoba uprawomocniona do reprezentowania Zakładu w kontaktach zewnętrznych oraz do występowania w obrocie prawnym:
Dyrektor lek. med. Maria Aleksandra Kąkol
W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni Zastępca Dyrektora ds. finansowo-księgowych lub pracownik przez niego upoważniony.
  • <<Przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach<< Poradnie Rehabilitacyjne i STOMATOLOGIA są nieczynne  do 13-04-2020<<Lanotatorium przyjmuje tylko przypadki pilne<<
  • W związku z RODO prosimy  o zapoznanie się z: "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć