-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-00/2017_Ogłoszenie o konkursie na badanie sprawozdań finansowych SZPZLO Warszawa-Wawer.

Zakładki podstawowe

 OGŁOSZENIE
O WYNIKACH KONKURSU OFERT

badania sprawozdania finansowego SZPZLO Warszawa-Wawer
za rok obrotowy 2017 i 2018

 W imieniu Prezydenta m.st. Warszawy

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą pod adresem ul. J.Strusia 4/8, 04-564 Warszawa
ogłasza wyniki konkursu ofert
na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których m.st. Warszawy jest podmiotem tworzącym (w tym SZPZLO Warszawa-Wawer).

 

Do badania sprawozdania finansowego SZPZLO Warszawa-Wawer za rok obrotowy 2017 i 2018 została wybrana firma PTE-PROFIT Sp. z o.o.

 

Nazwa firmy: PTE-PROFIT Sp. z o.o.

Adres: 02-521 WARSZAWA ul. Rakowiecka 41 lok. 28

Nr wpisu do KRS: 000014823

Regon: 010100900 ; NIP: 521-008-89-95

 

Oferowana przez PTE-PROFIT Sp. z o.o. cena usługi badania sprawozdania finansowego SZPZLO Warszawa-Wawer za rok 2017 i 2018 wynosi:   18 204,00 zł brutto.

 

>>>Poniżej do pobrania ogłoszenie wyników konkursu m.st. Warszawy<<<

 

  • Przychodna nr 3 przy ul. Żegańskiej 2C od poniedziałku 18-11-2019 działa pod nowym adresem ul. Żegańska 13 ( nr tel. bez zmian)
  • W związku z RODO prosimy  o zapoznanie się z: "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć