-A A +A

KONTRAST

RODO

Plan zamówień na rok 2018

Zakładki podstawowe

PLAN POSTĘPOWAŃ

o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postępowania ustawy PZP oraz konkursy.

Orientacyjna wartość zamówienia w zł (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

     I.Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość 30 000 euro

 

1.

Budowa przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej 13 w Warszawie

robota budowlana

Art. 39 – przetarg nieograniczony

4 300 000,00

styczeń 2018

 

2.

Sprzątanie przychodni należących do SZPZLO Warszawa Wawer

usługa

Art. 39 – przetarg nieograniczony

470 000,00

marzec 2018

 

3.

Dostawa mammografu do Przychodni Rejonowej nr 1 w Warszawie

dostawa

Art. 39 – przetarg nieograniczony

1 000 000,00*

maj 2018

 

4.

Odczynniki laboratoryjne do hematologii wraz z dzierżawą analizatora i serwisem

dostawa

Art. 39 – przetarg nieograniczony

79 000,00

czerwic 2018

 

5.

Odczynniki laboratoryjne biochemiczne wraz z dzierżawą analizatora i serwisem

dostawa

Art. 39 – przetarg nieograniczony

290 000,00

czerwic 2018

 

6.

Odczynniki laboratoryjne do koagulologii ( analizator własny)

dostawa

Art. 39 – przetarg nieograniczony

30 000,00

czerwic 2018

 

7.

Budowa przychodni zdrowia przy ul. Błękitnej/Widocznejw Warszawie

robota budowlana

Art. 39 – przetarg nieograniczony

3 000 000,00

lipiec 2018

 

8.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Radości – PR2

robota budowlana

Art. 39 – przetarg nieograniczony

145 000,00

lipiec 2018

 

9.

Dostawa gazów, w tym:

Dostawa mieszanki azotowo – tlenowej oraz dzierżawa zbiornika o poj. 6 000 litrów i system telemetii

Dostawa ciekłego azotu oraz dzierżawa zbiornika o poj. 1 000 litrów

Dostawa/napełnianie tlenu medycznego do butli w o poj. 5 litrów wraz z dzierżawą butli

Dostawa/napełnianie tlenu medycznego do butli zamawiającegoo poj. 2 i 3litra

Dostawa/napełnienie podtlenku azotu do butli zamawiającego o poj. 7 kg

dostawa

Art. 39 – przetarg nieograniczony

600 000,00

sierpień 2018

 

10.

Budowa przychodni zdrowia przy ul. Trakt Lubelski/Skalnicowaw Warszawie

robota budowlana

Art. 39 – przetarg nieograniczony

3 000 000,00

wrzesień 2018

II.Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

 

1.

Usługa prawnicza

usługa

Art. 4 pkt.8 – zwolnione ze stosowania ustawy

 

styczeń 2018

 

2.

Nadzór inwestorski nad budową przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej

usługa

Art. 4 pkt.8 – zwolnione ze stosowania ustawy

60 000,00

luty 2018

 

3.

Konserwacjadźwiguosobowego wPrzychodniRejonowej Nr 6 B w Warszawie

usługa

Art. 4 pkt.8 – zwolnione ze stosowania ustawy

9 000,00

luty 2018

 

4.

Artykuły stomatologiczne ( narzędzia, leki, przyrządy)

dostawa

Art. 4 pkt.8 – zwolnione ze stosowania ustawy

110 000,00

maj 2018

 

5.

Artykuły biurowe

dostawa

Art. 4 pkt.8 – zwolnione ze stosowania ustawy

95 000,00

kwiecień 2018

 

6.

Serwis karetki volswagena T5

usługa

Art. 4 pkt.8 – zwolnione ze stosowania ustawy

14 000,00

Kwiecień 2018

 

7.

Leki – produkty lecznicze i do pielęgnacji ciała, leki psychotropowe, gaziki (3 części)

dostawa

Art. 4 pkt.8 – zwolnione ze stosowania ustawy

60 000,00

lipiec 2018

 

8.

Paski laboratoryjne do analizy moczu

dostawa

Art. 4 pkt.8 – zwolnione ze stosowania ustawy

60 000,00

lipiec 2018

 

9.

Drobny sprzęt laboratoryjny ( probówki, końcówki. Korki. Itd.)

dostawa

Art. 4 pkt.8 – zwolnione ze stosowania ustawy

18 000,00

lipiec 2018

 

10.

Testy lateksowe do badań laboratoryjnych

dostawa

Art. 4 pkt.8 – zwolnione ze stosowania ustawy

7 000,00

lipiec 2018

 

11.

Świadczenie usług nadzoru systemu zarządzania jakością (ISO).

dostawa

Art. 4 pkt.8 – zwolnione ze stosowania ustawy

36 000,00

październik 2018

 

12.

Energia elektryczna

dostawa

Art. 4 pkt.8 – zwolnione ze stosowania ustawy

75 435,00

listopad 2018

 

13.

Karty podarunkowe - świąteczne

dostawa

Art. 4 pkt.8 – zwolnione ze stosowania ustawy

75 000,00

październik 2018

 

14.

Obsługa BHP, PPOŻ i zadań kryzysowych w zakresie odpowiadającym wymogom Kodeksu Pracy w zakresie wykonywania zadań służby BHP, przepisów pożarowych i potrzeb planowania i realizacji zadań kryzysowych Zamawiającego.

dostawa

Art. 4 pkt.8 – zwolnione ze stosowania ustawy

23 760,00

listopad 2018

 

III.  Zamówienia – MEDYCZNE – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej

1.

Pakiet onkologiczny(tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny)

usługa

Art. 26 ust. 4a ustawy o działalności leczniczej

24 000,00

luty 2018

2.

Zdrowy Uczeń – 2 szkoły

usługa

Art. 26 ust. 4a ustawy o działalności leczniczej

19 000,00

luty 2018

3.

Protezy refundowane

usługa

Art.26 ustawy o działalności leczniczej

86 200,00

listopad 2018

                 

*/ powyżej kwoty, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

  • Przychodna nr 3 przy ul. Żegańskiej 2C od poniedziałku 18-11-2019 działa pod nowym adresem ul. Żegańska 13 ( nr tel. bez zmian)
  • W związku z RODO prosimy  o zapoznanie się z: "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć